Hexagon

Referenser

NESTIX har nästan 500 kunder i 40 länder, och mer än 8000 fackmän använder NESTIX-produkter varje dag. Vår kundkrets innefattar stålservicecenter, skeppsvarv, verkstäder och stålindustrin. NESTIX är en klar markandsledare på de avancerade norrländska och europeiska prefabriceringsmarknaden.

NESTIX-case studier beskrifter våra kundernas NESTIX-systembruket i deras egna affärsverksamhet. De följande case studierna beskriver hur NESTIX-system kan bli utnyttjada i metalindustrin. 

Rautaruukki -case study
NESTIX har nästan 25 års erfarenhet av ett tät samanarbet med Ruukki i prefabricering av stål så väl som i grovplåt- och montageproduktion. Inom en lang tidsperiod har tiotals av avancerade egenskaper utvecklats. Läs mer >>>

STX France -case study
STX France Saint-Nazaire hade som önskemål att utveckla effektiviteten av sin skeppskroppproduktion, och samtidigt också öka betydligt sitt blockproduktionskapacitet. Som mål var också att tillämpa LEAN-produktions handlingssättar.  Läs mer >>>

Flinkenberg -case study
Den stålservicecenter Flinkenberg var i gång att bli expanderad, och även var sina dåvarande ledningspraktik och utrymmen inte mer tillräckligt för produktionsbehov. Den affärsverksamheten behövde centraliserad ledning om att... Läs mer >>>

Kontakta oss för mer information