Hexagon

Utbildning

Lär dig nya sätt att använda och utnyttja NESTIX programvaror med hjälp av vår mångsidiga produktutbildning och upptäck hur du kan dra full nytta av alla fördelar som våra programvaror ger.

Vi ordnar produktutbildningar där kunder från olika företag kan delta samtidigt. Utbildning ges på flera nivåer; från grundläggande utbildning till mer krävande vidareutbildning. För mera information, kontakta Marko Ukkola på telefon +358 40 3100 560 eller marko.ukkola@nestix.com

NESTIX utbildningsutbud och -broschyrer: