Hexagon

Kundtjänst

NESTIX-kundtjänst erbjuder omfattande tjänsten för den hela livscykeln av systemet från de första definitionerna till systemets dagligt bruk. På NESTIX har vi alltid utvecklat lösningar tillsammans med våra kunder. På det sättet är det säkertställt, att lösningar i programvaruutvecklingen motsvarar det verkliga kundbehovet i prefabriceringen. Med hjälp av vår kundtjänst blir värdet av produktionsmaskineri och IT-investitioner maximerad.

Kundtjänst. Vår supporttjänstecentrum och lokala samarbetspartner hjälper användare att lösa alla frågor som de kan möta i den dagliga produktionen. Mer information: besök vår medlemmar-sajt.

Utbildning. Vi lär dig att effektivt använda våra produkter, och maximera din produktion. Utbildningskurser kan bli andordnada på din anstalt, i våra utbildningscentren eller via användning av de kostnadseffektiva virtuella utbildningskurserna på nätet. Utbildningskurser är alltid skräddarsydda för att uppfylla särskilda behov av varje kund.

Systemspecificering. Vi är beredda att specificera ett skräddarsytt programvarupaket för dig för att passa för ditt aktuella produktionsmaskineri och IT-system.

Installation och praktisering. Vår djupgående förståelse av prefabricering hjälper dig att snabbt tillämpa programvaran utan avbrott i produktion. Korrekt datasystemkrav, en adekvat projektorganisation och kundtjänst möjliggör att våra kunder erhåller en full nytta av NESTIX-systemet.

Programvaruuppdatering. Vår mål är att kontinuierlig fortsätta förbättra vår programvaran. Du blir försörjad med uppdateringar till ditt aktuella system så att din affärsverksamhet blir ännu framgångsriker.

Konsultering. Vi har en komplett vision av hur framgångsrik prefabriceringsaffärsverksamhet funktioner, och vi är beredda att dela denna kunskapen med våra nuvarande och framtidiga kunder med att bjuda konsulttjänster. Våra konsulttjänster omfattar optimering av prefabriceringsprocessen, informationsledning, systemintegration och IT-lösningar.