Hexagon

Stålservicecenter

Produktionskontrollsystem för parttillverkning och strukturmontage

Systemet stödjer den hela leveransprocessen av stålservicecenter från offertkalkulering och försäljning till leverans och fakturering. Det leder parttillverknings- och montagearbetsskeden med användning av äkta partgeometrier. Till skillnad mot de traditionella ERP-systemen, innehåller NESTIX SSC alla arbetsplanerings- och produktionsarbetsfaser inom ett programvarupaket. Även nätverkningen av stålservicecenter med sina kunder, materialleverantör och underleverantör förverkligas med hjälp av systemet.

Ladda ner brochyren >>>

Fördelar

 • Produktionskontroll från försäljning till leverans
 • Exakt prissättning baserad på verkliga materialbruk och arbetstider
 • Korta genomloppstider
 • Materialbesparing
 • Effektiv användning av maskiner
 • Bättre kvalitet och uppföljning
 • Säkert val

Läs mer

Centrala egenskaper

 • Integrerad med andra datasystem
 • Verktyg till framgångsrik försäljning
 • Order under kontroll
 • Arbetsplanering
 • Nesting av parter
 • Materialkontroll
 • Produktionsplanering
 • Kontroll på verkstadsgolvnivån
 • Säker programvara

Läs mer

Kontakta oss för mer information