Hexagon

Nya NESTIX-produkter

Vi utvecklar vår programvaran ständigt för att uppfylla våra kundernas förändrande behov. Med våra nya avancerade produkter hjälper vi våra kunder att arbeta mer effektivt och konkurrenskraftigt. Kontakta oss för mer information om våra nya produkter via  sales@nestix.com.

 

NESTIX CUTTING

  • Spegelbildskärning

NESTIX har tillagt till NESTIX Cutting-programvaran en ny skärmetod - spegelbildskärning. Programmet skär en eller mera parter som en spegelbild antingen på en eller på två plåtar, som är placerada bredvid varandra. Normalt är två brennare använda och användaren kan anpassa positionen av spegelaxeln eller kalkulera dess standardpostitionen. Det här egenskapet blir använt till exempel på skeppsvarv när parter från båda sidor av skeppet är skuren samtidigt.

  • Hastig-nesting-funktionen

En annan ny egenskap i NESTIX Cutting-programvaran är den nya hastig-nesting-funktionen. Programmet kalkulerar skärtiden och materialbehovet för det önskada leveransantalet utan att man först skulle fylla i orderinformationen. På så sätt blir offertkalkyl betydligt påskyndad.

  • Auto-nesting

Nya och mer kraftfulla kalkylalgoritmer har blivit utvecklada i auto-nestingen av NESTIX Cutting-programvaran så att även bättre nestings i även kortare kalkyltider blir uppnådda. På så sätt är mer effektivt användningen av materialer och produktionskapacitetet, samt mer effektivt arbetsplaneringen möjliggjorda.

NESTIX Analysis - Ledningsrapporteringssystem

NESTIX Analysis är ett affärsledningsverktyg, som möjliggör en effektiv övervakning av produktionsstatistik i en grafisk form. NESTIX Analysis innehåller standard-presentationsvyer av de mest vanliga ekonomiska och produktionsindikationer. Användare kan också skapa deras egna vyer och rapporter, anpassada till era egna behov.

Läsning av barcodes

Som en av de nyaste produkter har vi publicerat en ny barcode-läsningsegenskap, med som arbeten kan bli rapporterada även med användning av barcodes. Användning av barcodes t. ex. i efterbehandlings-, fasnings- och paketeringsarbet minskar fel betydligt och påskyndar samlingen av produktionsdata och arbetsrapportering. NESTIX-programvaran är i konstant kontakt med servern, och dataöverföringen mellan produktion och arbetsledningen är aktuellt och snabbt. Den egenskap av barcodeläsningen har redan börjats och första kundleveranser har gjorts.

 

Nya produkter i blivande

Nivån av automatiseringen ökats

En helt ny programvara för arbetsplaneringsmodelleringsprocessen, som använder en hittils okänd ansats. Verktyget möjliggör automatiseringen av återkommande designarbetplaneringskedjor, som ska förhoja graden av automatisering i offertkalkyl och arbetsplanering vidare.

NESTIX Profile Cutting - nya integrerade egenskaper för profilskärning

NESTIX Cutting är det smartaste NC-programmeringssystemet för plåtskärmaskiner på marknaden. Nu stöder NESTIX Cutting även profilskärning och robotar som skär profiler, rörkapningsmaskiner och skärrobotar.