Hexagon

Maskinteknik

Produktionskontrollsystem för ledning av parttillverkning och montage

NESTIX ME stödjer parttillverknings- och svetsmontageprocesser från produktionsorder och parttillverkning till färdigställda svetsmontage. Systemet innehåller alla arbetsplanerings- och partnestingsfunktioner i ett integrerat programvarupaket.

ME är ett modulart system som kan bli anpassat att stödja stora och små prefabriceringsverkstäder och växer tillsammans med företaget. NESTIX och kundens existerande datasystem är länkade ihop med varandra för att arbeta som ett integrerat paket om att kontrollera prefabriceringsprocesser.

NESTIX har 30 års erfarenhet i leverans av programvarulösningar för maskinteknik och stålindustrin. NESTIX-programvaran har en unik produktionsorienterad, nerifrån-upp-ansats till kontroll över prefabriceringsverkstad. Vår styrka ligger i den genomgående förståelsen av produktionsprocesser.

Fördelar

 • Kontroll över partproduktion och svetsmontage
 • Kortare genomloppstider
 • Materialbesparingar
 • Effektivt utnyttjande av maskiner
 • Bättre kvalitet
 • Säkert val

Läs mer

Centrala egenskaper

 • Order under kontroll
 • Arbetsplanering
 • Nesting av parter
 • Schemaläggning av produktionen
 • Materialkontroll
 • Kontroll på verkstadsgolvnivån

Läs mer

Kontakta oss för mer information