Hexagon

Industri och produkter

NESTIX-programvaror är baserada på en nerifrån-upp-ansats, som leder prefabriceringsverkstäder väldigt produktionsorienterad. Vår styrka ligger i den genomgående förståelsen av industrins produktionsprocesser. Programvaran är utvecklats tillsammans med stålservicecenter, och vår produktionsfilosofi såväl som praxis är anpassada efter maskinteknikindustrin.

NESTIX är ett unik, intergrerat produktionskontrollsystem för parttillverkning och svetsmontage. Systemet innehåller arbetsplanering och nesting av parter. Vår genomgående kunskaper i prefabricering från 30 år har möjliggjort för oss utveckling av det effektiva NESTIX-produktionskontrollsystemet.