Hexagon

Värden av NESTIX AB

 Vi förhöjer våra kundernas framgången

 • Vi förstår våra kundernas affärsverksamheten och hjälper dem att mäta framgången
 • Vi är en föregångare i teknologin och skapar lösningar för framtiden
 • Framgången av våra kunderna är vår framgången

Vi är en säker och rejäl partner

 • Vi förbinder oss att uppnå våra mål och sträver efter långtidskundförhållanden
 • Vi håller våra löften alltid
 • Våra kundernas data är alltid tagit hand om i förtroendet

Vi arbetar ansvarigt

 • Vi utvecklar lösningar som sparar material, energi och tid så väl som minskar miljöbelastning
 • I vår verksamhet följer vi principer av hållbar utveckling
 • Vi arbetar ärligt och ansvarigt som ett företag och som individer
 • Vi sätter värde på våra arbetstagare och är en rejäl arbetsgivare

Vi fokuserar på förnyelsen

 • Vi utvecklar vår verksamhet ständigt
 • Vår mål är det att alltid vara proaktiv
 • Vi lär oss nya kunskaper ständigt; både som individer och som ett företag