Hexagon

NESTIX Oy:n arvot

Edistämme asiakkaidemme menestystä

 • Ymmärrämme asiakkaidemme liiketoimintaa ja autamme heitä menestymään
 • Olemme edelläkävijä teknologiassa ja luomme tulevaisuuden ratkaisuja
 • Menestymme asiakkaidemme menestyessä

Olemme turvallinen ja luotettava yhteistyökumppani

 • Sitoudumme yhteisiin tavoitteisiin ja pyrimme pitkiin asiakassuhteisiin
 • Pidämme kiinni lupauksistamme
 • Käsittelemme asiakkaidemme tietoja luottamuksellisesti

Toimimme vastuullisesti

 • Kehittämämme ratkaisut säästävät raaka-aineita, energiaa ja aikaa sekä pienentävät ympäristökuormitusta
 • Omassa toiminnassamme noudatamme kestävän kehityksen periaatteita
 • Toimimme yrityksenä ja yksilöinä rehellisesti ja vastuullisesti
 • Arvostamme työntekijöitämme ja olemme luotettava työnantaja

Uudistumme

 • Toimintamme kehittyy jatkuvasti
 • Vaikutamme proaktiivisesti
 • Opimme jatkuvasti sekä yksilöinä että yrityksenä