Hexagon

Keskeiset ominaisuudet

Liitynnät muihin tietojärjestelmiin

Liitynnät yrityksen toiminnanohjaus- (ERP) ja suunnittelujärjestelmään (CAD/PLM) sekä tuotantoprosessin koneisiin nopeuttavat tuotannon läpimenoaikaa. NESTIX SSC -järjestelmä pohjautuu MS SQL -tietokantaan, joten liityntöjen tekeminen muihin tietojärjestelmiin on sujuvaa.

Työkalut tulokselliseen myyntityöhön

Ohjelmistolla voidaan myydä esikäsittelytuotteita, kokoonpanoja, raaka-aineita, komponentteja ja palveluita. Tarjouslaskennassa käytetään kappaleiden todellisia geometrioita ja valmistusaikoja, jolloin hinnat saadaan laskettua tarkasti. NESTIX SSC -ohjelmisto mahdollistaa myös asiakkaan ja teräspalvelukeskuksen joustavan yhteistyön minimityömäärällä.

Tilaukset hallintaan

Vanhoja tarjouksia ja tilauksia voidaan helposti hyödyntää uusissa tilauksissa, samoin kappalegeometriat ovat koko ajan saatavilla. Näin vältetään samojen tietojen syöttö moneen kertaan ja nopeutetaan tilausten tekemistä. Myyntitilaukset muutetaan tuotantotilauksiksi siten, että mukana on jokainen työvaihe ja kaikki tarpeellinen tuotantoinformaatio. Suunniteltu tuotantotilaus ohjataan koko tuotantoketjun läpi. Järjestelmä kertoo materiaalin, tilausten ja yksittäisten osien todellisen tuotantotilanteen reaaliaikaisesti ja vertaa sitä suunniteltuun tilanteeseen. Kaikki tuotantotapahtumat ovat myös jäljitettävissä jälkikäteen seurantaa varten.

Työnsuunnittelu

Suunnittelemalla ja mallintamalla tuotannon kaikki tärkeät työvaiheet parannetaan tuotannon laatua ja kasvatetaan läpimenevän tuotannon määrää. Tilauksiin ja osiin tulevat muutokset on helppo toteuttaa ja ohjelmisto huomioi muutokset automaattisesti aikatauluissa.

Kappaleiden sijoittelu

NESTIX SSC tarjoaa sijoittelujärjestelmän levynleikkaukseen, tankomateriaalin sahaukseen ja leikkaukseen sekä kelojen arkitukseen ja pitkittäisleikkaukseen. Materiaalin käyttö optimoidaan tehokkaalla sijoittelulla ja NC-ohjelmoinnilla, ja jäännöspalojen tehokas hyödyntäminen tuo säästöjä.

Materiaalin hallinta

Tuotantoprosessissa hallitaan materiaalivarastoa ja materiaalien varauksia. Materiaaleja voidaan käsitellä joko nimiketasolla tai yksilötasolla riippuen asiakkaan tarpeista. Materiaalia voidaan tuoda järjestelmään helposti automaattisilla liitynnöillä, tai hoitaen materiaalin tilaus ja vastaanotto kokonaan NESTIX SSC -järjestelmässä.

Tuotannon aikataulutus

Tilausten ja työvaiheiden aikataulutus tehdään NESTIX SSC:n kaikilla tasoilla. Tuotannon työjonot aikataulutetaan, ja aikataulutus ohjaa tuotannon sisäistä materiaalilogistiikkaa ja välivarastointia. Työnjohtaja näkee koko ajan tuotannon eri työpisteiden kuormituksen ja voi tarvittaessa helposti ohjata töitä uudelleen tai muuttaa niiden prioriteettia.

Verstaan lattiatason ohjaus

Järjestelmä huolehtii koneiden ja työpisteiden sekä tuotantotyöntekijöiden työjonoista ja työntekijät saavat kaiken olennaisen tiedon suoraan järjestelmästä. Tilaustietoihin on mahdollista liittää ohjeita tai liitteitä, esimerkiksiksi kuvia, ohjaamaan tekijöiden työtä. Tuotteiden valmistumistiedot, materiaalin ja kapasiteetin käyttö sekä laatuinformaatio kerätään tuotannosta selainpohjaisella ohjelmistolla, ja tallennetaan SQL-tietokantaan. Tällä tavalla tuotanto-, materiaali- ja paikkatiedot ovat aina ajan tasalla. Sama ohjelmisto voi olla käytössä myös alihankkijalla, jolloin myös alihankkijan tuotantotiedot saadaan käyttöön reaaliaikaisesti.

Luotettava ohjelmisto

NESTIX SSC -ohjelmiston käyttöympäristönä on teollisuusstandardin mukainen Microsoft Windows -käyttöjärjestelmä ja SQL Server -tietokanta.