Hexagon

Hyödyt asiakkaalle

Tuotannonohjaus myynnistä toimitukseen

NESTIX SSC on tuotanto-orientoitunut tietojärjestelmä, jolla ohjataan kaikkia teräspalvelukeskuksen tuotannon toimintoja myynnistä toimitukseen. Järjestelmä mahdollistaa teräspalvelukeskuksen saumattoma verkostoitumisen asiakkaiden, materiaalitoimittajien ja alihankkijoiden kanssa.

Tarkka hinnoittelu

Kappaleiden todellisia geometrioita sekä yksityiskohtaista materiaali- ja tuotantoinformaatiota hyödyntämällä ohjelmisto laskee todelliset materiaali- ja tuotanto-kustannukset, jolloin hinnoittelu voidaan tehdä tarkasti. Järjestelmässä ovat mukana myös materiaalivaraston ja komponenttien hallinta sekä palveluiden myynti.

Lyhyet läpimenoajat

NESTIX SSC -järjestelmä yhdistetään ERP- ja CAD/PLM -järjestelmien sekä tuotantoprosessin koneiden kanssa, mikä nopeuttaa tuotantoa ja estää virheet. Integroitu työnsuunnittelu ja yksityiskohtainen tuotantoprosessin mallintaminen optimoivat läpimenoajat.

Materiaalin säästö

Tilausten, geometrioiden, materiaalien, jäännöspalojen ja koneiden tarkka hallinta sekä kappaleiden tehokas sijoittelu tehostavat huomattavasti materiaalin käyttöä ja vähentävät hukkaa.

Koneiden tehokas käyttö

Koneiden käyttösuhde paranee koneiden työjonojen tehokkaalla suunnittelulla ja sisäisen logistiikan optimoinnilla. Tehokas NC-ohjelmointi mahdollistaa tuotantokoneiden paremman kapasiteetin käytön.

Parempi laatu

Ohjaamalla koko teräspalvelukeskuksen valmistusprosessia yhdellä tietojärjestelmällä parannetaan tuotantoprosessin laatua. Yksityiskohtaisella tuotannonseurannalla parannetaan myös lopputuotteen laatua.

Turvallinen valinta

NESTIXillä on 30 vuoden kokemus esikäsittelyn ohjelmistojen kehittämisessä.