Hexagon

Keskeiset ominaisuudet

Tehokkuutta töiden suunnitteluun

NESTIX MES sisältää monipuoliset työkalut työnsuunnitteluun. Osat voidaan lukea järjestelmään eri CAD-ohjelmistoista tai piirtää pakettiin kuuluvalla ohjelmalla. Leikkausteknologiatiedot kuten radat, aloituspisteet, laatuluokat, lävistykset ja viisteet voidaan lisätä suoraan geometriaan jo piirtovaiheessa. Ohjelma tarkistaa luetut ja piirretyt osat, jotta mahdolliset virheet löydetään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Sijoittelu voidaan tehdä manuaalisella, puoli- tai täysin automaattisella sijoittelupuskurilla, yhdellä tai useammalla vaunulla ja myös peilattuna. Samalla työpöydällä voi olla avoinna useita levyjä ja jäännöspaloja, jolloin materiaalia voidaan käyttää tehokkaammin ja hukkamateriaalin määrä saadaan entistäkin pienemmäksi.

Joustavuutta työjonojen hallintaan

Työjonojen hallintaohjelmalla työnjohtaja voi ajoittaa työt joustavasti valmistusmistarpeen mukaan, siirtää kiireiset työt jonon kärkeen ja tasata työkuormaa eri leikkauskoneiden välillä. Ohjelmasta voidaan seurata myös helposti erilaisia tuotantotapahtumia kuten taukoja, hylkäyksiä ja valmistuneita töitä.

Nopeutta leikkaustyöpisteisiin

Työjonojen hallinnasta leikkausohjelmat siirtyvät leikkaustyöpisteisiin. Mukana seuraavat myös tilauksiin liitetyt työohjeet, jotka voivat olla esimerkiksi CAD-kuvia, piirustuksia, erilaisia tiedostoja tai jopa valokuvia.

Leikkauskoneen käyttäjä kuittaa työn aloitetuksi ja valmistuneeksi. Merkitsemällä työn valmistuneeksi kaikki sijoittelussa olevat osat tulevat kuitatuksi yhdellä kertaa, jolloin osia ei tarvitse kuitata yksi kerrallaan. Myös tilausten osittainen kuittaaminen tai osien hylkääminen on mahdollista nopeasti ja helposti. Työn valmistuessa on työ- ja materiaalikustannukset mahdollista jyvittää automaattisesti osa- ja/tai tilauskohtaisesti myöhempiä laskelmia varten.

Sulatusnumerot kopioituvat levyiltä leikatuille osille ja paloille automaattisesti, jolloin materiaalin alkuperä on jäljitettävissä ja voidaan siirtää myös muihin järjestelmiin. Hylätyt osat siirtyvät automaattisesti uudelleen sijoiteltaviksi ja leikattaviksi. Työnjohdolle tallentuvat tiedot myös konerikoista ja tehdyistä tuotantotapahtumista sekä niiden kestoista. Tarvittaessa näistä on helppoa laskea esimerkiksi koneiden käyttösuhteita tai keskimääräisiä läpimenoaikoja.

Tarrat voidaan tulostaa helposti sijoittelun kaikille osille leikkauskoneen läheisyydessä olevalla tulostimella. Tarroille saadaan tulostettua mm. tilaus-, osa- ja piirustusnumerot, viivakoodit ja seuraavien työvaiheiden tiedot. Tarroituksen ja leikattujen osien poimintaa voidaan nopeuttaa tulostamalla tarraan myös osan muoto.

Helppo liitettävyys muihin järjestelmiin

SQL-tietokantaan perustuva NESTIX MES on helposti liitettävissä konepajojen taloushallinnon tai varastokirjanpidon järjestelmiin, jolloin vältetään manuaalinen tietojen syöttö. Tyypillisissä toimituksissa NESTIX MES lukee tilaustiedot taloushallintajärjestelmästä ja palauttaa sinne valmistumistiedot, toteutuneet todelliset kustannukset ja materiaalin käytön.

Laajenna koko tuotantoon

Konepajoilla NESTIX MES voidaan myöhemmin laajentaa NESTIX ME -tuotannonohjausjärjestelmäksi ja teräspalvelukeskuksilla NESTIX SSC -tuotannonohjausjärjestelmäksi. Tällöin saadaan mukaan myös muut tuotannon työvaiheet kuten särmäys, poraus, viisteytys, pakkaus ja lähetys. Laajempiin järjestelmiin sisältyy usein lisäksi geometriapohjainen tarjouslaskenta, varaston hallinta sekä tarpeen mukaan tuoterakenteiden ja hitsaustyövaiheiden hallinta.