Hexagon

Keskeiset ominaisuudet

Koneteknologiat, esim.

  • Kaikkia merkittäviä leikkauskonemerkkejä tuetaan 30 vuoden kokemuksella
  • Poltto-, plasma-, laser-, vesi-, suuntaisleikkaus, jne.
  • Kaikki viisteleikkausteknologiat
  • Piste-, viiva- ja tekstinmerkkaus

CAD-käyttöliittymät

Leikkausgeometria attribuutteineen tuodaan esim seuraavista DXF, DWG, DSTV, IGES, NUPAS, TRIBON, Intergraph, NC-koodi.

ERP-käyttöliittymät

Tilaus- ja materiaalitiedot voidaan tuoda/viedä ERP:iin tai vastaaviin järjestelmiin.

Tietokanta

Kaikki tieto NESTIX Cutting:issa on varastoitu tehokkaaseen MS SQL -palvelintietokantaan.

Kappalegeometrian piirto-ominaisuudet

Helppokäyttöinen työkalu kappalegeometrian piirtämiseen tai geometriamakrojen käyttöön. Leikkausteknologiatieto voidaan myös lisätä geometriaan.

Osien sijoittelua

Tehokasta kappaleiden sijoittelua (inter-, puoli- ja täysiautomaattisella sijoittelupuskurilla) yhdellä tai useammalla vaunulla (myös peilattuna), tai yhdellä tai useammalla levyllä/palalla.

Leikkausradan luominen

Automaattisella tai interaktiivisella leikkausradan luomisella tuetaan kehittyneitä leikkauskoneita.

NC-ohjelmat

NC-koodi on luotu edistynein leikkausteknologiaominaisuuksin yleisellä tai asiakaskohtaisella postprosessorilla kaikille leikkauskoneille.

Integrointi tuotantojärjestelmiin

NESTIX Cutting on mahdollista laajentaa kokonaisvaltaiseen kappaletuontanto-tiedonhallintajärjestelmään.