Hexagon

Keskeiset ominaisuudet

Liitynnät laivansuunnittelujärjestelmään

Lohkojen kokoonpanorakenne, osien geometriat ja työvaiheet tuodaan NESTIXiin laivansuunnittelujärjestelmästä (esim. Nupas-Cadmatic, Intergraph ja Aveva Marine systems). Geometriat tarkastetaan, jotta virheet huomataan mahdollisimman aikaisin ja saadaan korjattua.

Liitynnät muihin järjestelmiin

Lohkojen ajoitus- ja materiaalitieto voidaan tuoda erillisistä laivaprojektin ajoitus- tai ERP -järjestelmistä (esim. SAP, Primavera, JD Edwards, ERM ja Safran).

Suunnittelun ja tuotannon kokoonpanot

Suunnittelun kokoonpanotiedot muutetaan NESTIX SHIP:issa tuotannon puurakenteeksi työvaiheineen ja tuotantotietoineen. Järjestelmä vertaa toteutuneita aikatauluja suunniteltuihin aikatauluihin ja kertoo värikoodeilla yksityiskohtaisesti reaaliaikaisen tuotantotilanteen koko tuoterakenteelle. Aikaisempaa tuotantotietoa voidaan käyttää mahdollisen sisarlaivan suunnittelussa ja tuotannossa.

Työnsuunnittelu

Hallittujen kokoonpanojen edellytys on todellisen tuotannon yksityiskohtainen mallintaminen. Suunnittelemalla kaikki tärkeät työvaiheet ja arvioimalla kapasiteettitarve parannetaan merkittävästi tuotannon tarkkuutta. Ohjelmisto luo myös työmääräykset käyttäjille.

Sijoittelu

NESTIX Cutting -sijoittelu ja NC-ohjelmisto takaa tehokkaan materiaalin ja konekapasiteetin käytön sekä levyille, paneeleille että profiileille, ja jäännöspalojen tehokas hyödyntäminen tuo materiaalisäästöjä.

Tuotannon ajoitus

NESTIX SHIP –järjestelmässä lohkojen sisäinen ajoitus tehdään kaikilla tasoilla. Osatuotannon yksityiskohtainen ajoitus tehdään tämän aikataulun pohjalta ja ajoitus ohjaa myös lohkotuotannon sisäistä logistiikkaa.

Materiaalin hallinta

NESTIX SHIP –järjestelmä ohjaa lohkotuotannon materiaalin käyttöä ja materiaalivarauksia kaikilla tasoilla. Materiaalia voidaan hallita joko nimiketasolla tai materiaaliyksilöiden tasolla riippuen asiakkaan tarpeista.

Tuotannon integrointi

NESTIXillä on 30 vuoden kokemus tuotantoinformaation tuottamisesta kehittyneille tuotantokoneille.

Luotettava ohjelmisto

NESTIX SHIP -järjestelmän käyttöympäristönä on teollisuusstandardin mukainen Microsoft Windows -käyttöjärjestelmä ja SQL Server -tietokanta.