Hexagon

Hyödyt asiakkaalle

Lyhyempi läpimenoaika, enemmän lohkoja

NESTIX SHIP integroidaan laivansuunnittelujärjestelmien, ERP-järjestelmän, projektihallinnan ja telakan tuotantokoneiden kanssa. Tämä nopeuttaa osa- ja lohkotuotantoa sekä vähentää virheitä. Työnsuunnittelu ja yksityiskohtainen osa/lohkotuotantoprosessin mallinnus yhdessä minimoivat läpimenoajan. Ohjaamalla työjonoja ja telakan sisäistä logistiikkaa tiedon syöttäminen tuotantoon tapahtuu oikeaan aikaan.

Materiaalin säästö

Yksityiskohtainen geometrioiden, kokoonpanojen, varauksien, varastojen ja koneiden hallinta sekä tehokas levy- ja profiiliosien sijoittelu parantavat materiaalikäytön hyötysuhdetta huomattavasti.

Vähemmän miestyötunteja

Liitynnät suunnittelujärjestelmiin ja puoliautomaattinen työnsuunnitteluprosessi vähentävät merkittävästi työnsuunnittelun työmäärää. Tehokas ja yksityiskohtainen työnvalmistelu vähentää miestyötunteja koko tuotantoprosessissa.

Tehokas koneiden käyttö

Koneiden työjonojen suunnittelu ja sisäisen logistiikan ohjaus parantavat koneiden käytön hyötysuhdetta. Tehokkaat NC-ohjelmat lisäävät myös koneiden kapasiteettia.

Parempi laatu

Integroitu työnsuunnittelu, NC-ohjelmointi ja tuotannonseuranta parantavat tuotantoprosessin ja tuotteiden laatua.

Turvallinen valinta

NESTIXillä on 30 vuoden kokemus esikäsittelyn ohjelmistoista.