Hexagon

Keskeiset ominaisuudet

Tilaukset järjestykseen

NESTIX ME -järjestelmässä myyntitilaukset muutetaan tuotantotilauksiksi. Tuotantotilaukset sisältävät kaiken tarpeellisen tiedon, kuten työvaiheet ja tuotantoinformaation. Tilauksia voidaan seurata läpi tuotantoketjun, ja edellisten tilausten tuotantoinformaatiota voidaan hyödyntää jatkotilauksissa. Järjestelmä näyttää yksityiskohtaisesti reaaliaikaisen tuotantotilanteen, sekä vertaa sitä jatkuvasti alkuperäiseen suunnitelmaan näyttäen esimerkiksi myöhässä olevat tilaukset selkeästi.

Työnsuunnittelu

Tuotannon tärkeiden työvaiheiden suunnittelu parantaa laatua ja pienentää tuotannon läpimenoaikoja.

Osien sijoittelu

Materiaali on suurin kustannus konepajateollisuudessa ja sen käyttöä hallitaan tehokkaalla sijoittelulla ja NC-ohjelmoinnilla. NESTIX ME tarjoaa sijoittelujärjestelmän levyjen leikkaukseen, profiilien sahaukseen ja leikkaukseen sekä kelojen arkitukseen ja rainoitukseen. Palojen tehokas hyödyntäminen vähentää hukkaa ja pienentää kustannuksia.

Tuotannon ajoittaminen

Tilausten aikataulutus tehdään kaikilla NESTIX ME -järjestelmän tasoilla. Näin jokainen työvaihe on ajoitettu tehokkaasti ja todelliseen tarpeeseen perustuen. Tilauksen tarvepäivään perustuva osatuotanto muodostaa eri työpisteiden työjonot. Suunnittelu ohjaa myös tuotannon sisäistä logistiikkaa ja välivarastointia. Työnjohtaja voi seurata reaaliaikaisesti tuotannon kuormitusta, ja tarvittaessa priorisoida töitä uudelleen tai siirtää töitä työpisteeltä toiselle.

Materiaalin hallinta

Varastomateriaalien käyttö ja materiaalien varaukset hoidetaan NESTIX ME -järjestelmässä. Materiaaleja voidaan hallita sekä nimikkeiden että materiaaliyksilöiden tasolla asiakkaan tarpeen mukaan. Järjestelmä kertoo reaaliajassa materiaalin ja osien sijainnin, tehostaen näin tuotantoa ja estäen osien hukkumisen.

Verstaan lattiatason ohjaus

Järjestelmä tuottaa koneiden ja työntekijöiden työjonot sekä kaiken muun olennaisen tiedon työntekijöiden työasemille. Tuotannosta kerätään tiedot valmistuneista töistä, materiaalin ja kapasiteetin käytöstä sekä laadusta. Näin saadaan talteen täydelliset tiedot koko tuotannon tilanteesta, käytetyistä materiaaleista sekä osien ja materiaalien sijainnista. Tuotantotapahtumien tai materiaalien jäljittäminen jälkikäteen käy myös helposti ja nopeasti.