Hexagon

Hyödyt asiakkaalle

Osatuotannon ja hitsauskokoonpanojen ohjaus

NESTIX ME on tuotanto-orientoitunut tietojärjestelmä, jolla ohjataan tuotantoa tilauksista osien valmistukseen ja hitsauskokoonpanoihin saakka.

Lyhyempi läpimenoaika

NESTIX integroidaan ERP:n, CAD/PLM:n ja tuotantoprosessin koneiden kanssa, mikä nopeuttaa tuotantoa ja vähentää virheiden määrää. Integroitu työnsuunnittelu ja yksityiskohtainen tuotantoprosessin mallinnus optimoivat läpimenoajan.

Materiaalin säästö

Yksityiskohtainen tilausten, geometrioiden, materiaalien, jäännöspalojen ja koneiden hallinta sekä tehokas osien sijoittelu parantavat materiaalikäytön hyötysuhdetta huomattavasti.

Tehokas koneiden käyttö

Työjonojen suunnittelu ja sisäisen logistiikan ohjaus parantavat koneiden käytön hyötysuhdetta. Tehokkaat NC-ohjelmat lisäävät myös koneiden kapasiteettia.

Parempi laatu

Töiden suunnittelu, integroitu NC-ohjelmointi ja tuotannonseuranta parantavat tuotteiden laatua.

Turvallinen valinta

NESTIXillä on 30 vuoden kokemus esikäsittelyohjelmistojen kehittämisestä.